ALAPISKOLA - TORNA

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM - TURŇA NAD BODVOU

WELCOME ON THE HOMEPAGE OF PRIMARY HUNGARIAN SCHOOL IN TURŇA NAD BODVOU

Archívum Események Iskola történelme Információk Tabló Elérhetőség Szakkörök Tantestület Szülői szövetség Számlák

 

Iskolánk a következő projektekben vesz részt

 

 

AZ ISKOLA TÖRTÉNETE - HISTÓRIA ŠKOLY - HISTORY OF THE SCHOOL

SK

EN

Home

  1950. Ötévi megaláztatás után a vádlott büntetését enyhítették - szlovenszkói magyarság visszakapta legféltettebb kincsét : édes anyanyelvét. Országszerte sorra alakultak meg a magyar tannyelvű iskolák. A sorból nem maradhatott ki a gazdag múltú és zömében magyar lakosú Torna sem

        A nemzeti iskola alapját szeptember elején egy osztály képezte, majd októberben kibővült még egy osztállyal. A gyermekek oktatásának nem könnyű feladatát Cseténé Farkas Regina és Budai Angéla vállalták magukra. Ugyanebben az évben nyílt meg a Nem Teljes Középiskola 24 tanulóval, melynek I. - II. évfolyama volt. Tanítója és egyben igazgatója Szalacsyné Nagy Flóra lett.

        A kezdeti évek feladatai (akadályai) hatványozottan nehezedtek iskolánk "lámpásaira", mert a tantermek berendezésétől a tankönyvek beszerzésén túl a szülők félelmének a feloldását is fel kellett vállalniuk. Ugyanakkor bizonyítaniuk is kellett a pánszláv pártállam felé, hogy a "felvidéki" magyar is élni akar. Ez a küldetéstudat jellemzi azt a száznál is több pedagógust, aki iskolánkon odaadással és türelemmel tanította - tanítja községünk és a környék gyermekeit.

        Tanulóinknak az oktatás folyamatán kívül lehetőségük van szakkörökben bővíteni tudásukat és kibontakoztatni tehetségüket. Rendszeres résztvevői különböző tanulmányi versenyeknek, irodalmi és kulturális vetélkedőknek. 2003 júliusában az iskola vezetésében váltás történt. A nyugdíjba vonult Majancsík Istvánt Pápainé Bucskó Katalin váltotta fel az igazgatói poszton. Helyettese Bálázsné Kőrössy Éva lett.


         V roku 1950 sa v Československej republike znovu otvorili základné školy s vyučovacím jazykom maďarským.

         Občania maďarskej národnosti dostali príležitos, aby sa ich deti mohli uči v materisnkom jazyku. Na začiatku mala každá škola problémy, ako aj naša škola v Turni nad Bodvou. Nemali sme učebnice, miestnosti, ani učitežov. Problémy sa postupne vyriešili.

         Ďúfame, že sa každého dotkne naša minulos a prítomnos. Veríme, že aj v budúcnosti sa nájdu takí rodičia, ktorí si s hrdosou na svoju monulos pri zápise detí do 1. ročníka zvolia školu so svojim materinským jazykom.


          1950. After five years of humiliating the sentence of the defendant had been moderated – the Hungarians in Slovakia gained back the most feared treasure: their own mother tongue.

The Hungarian schools were established nation-wide included Torna / Turňa with its rich history and a great majority of Hungarian inhabitants.

The base of the national school was broaden from one class to two. Cseténé Farkas Regina and Budai Angéla took a huge part in education.

            In 1950 the Not-Completed Secondary School eas founded with 24 students and I.-II. grades. Szalacsyné Nagy Flóra was simultaneously the principal and the teacher of the school.

The tasks of the beginnings overwhelmed our teachers  - „lamps“ due to the lack of equipment, textbooks as well as the responsibility for the parents worries. At the same time they had to prove towards the Slavic state that the „Upper Land Hungarians“ want to live.

This sense of mission characterize the hundreds of teachers who educate our children with devotion and patience in our town and region. Our students have a lot of opportunity to broaden their knowledge and talent in after school activities.  They frequently participate on different competitions, literary and cultural quizzes.

In July 2003 changes occurred in the school's management. After Majancsik István´s retirement Pápainé Bucsko Katalin took over the status of the principal and her deputy became Balázsné Kőrössy Éva.

 

Hasznos linkek