ALAPISKOLA - TORNA

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM - TURŇA NAD BODVOU

WELCOME ON THE HOMEPAGE OF PRIMARY HUNGARIAN SCHOOL IN TURŇA NAD BODVOU

Archívum Események Iskola történelme Információk Tabló Elérhetőség Szakkörök Tantestület Szülői szövetség Számlák

 

Iskolánk a következő projektekben vesz részt

 

 

vissza

SZÁMLÁK  - FAKTÚRY - INVOICES

SZERZŐDÉSEK - ZMLUVY - CONTRACTS

RENDELÉSEK - OBJEDNÁVKY - ORDERS

Základná organizácia OZ PŠaV - Szakszervezet

 

SK

EN

Home

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY:

2011: január február marec apríl máj jún júl august september október november december

2012: január február marec apríl máj jún júl august september október november december

2013: január február marec apríl máj jún júl august september október november december

2014: január február marec apríl máj jún júl august september október november december

2015: január február marec apríl máj jún júl august september október november december

2016: január február marec apríl máj jún júl august september október november december

2017: január február marec apríl máj jún júl august september október november december

2018: január február marec apríl máj jún júl august september október november december

2019: január február marec apríl máj jún júl august september október november december

2020: január február marec apríl máj jún júl august september október november december

2021: január február marec apríl máj jún júl august september október november december

2022: január február marec apríl máj jún júl august september október november december

2023: január február marec apríl máj jún júl august september október november december

2024: január február marec apríl máj jún júl august september október november december

↑ hore

ZMLUVY:

Zamestnávateľská zmluva ING1    Zamestnávateľská zmluva ING2

Zamestnávateľská zmluva ING dodatok    Licenčná zmluva

Zmluva o dodávke a odbere tepla    Dodakok k zmluve o dodávke tepla

Zmluva o nájme   

Zmluva o poskyt. daru1    Zmluva o poskyt. daru2

Zmluva o poskyt. daru3    Zmluva o poskyt. daru4

Zmluva o poskyt. daru5    Zmluva o poskyt. daru6

Zmluva o poskyt. daru7    Zmluva o propojeni T-mobile

Dodatok ku zmluve o pripojeni T-mobile1             Dodatok ku zmluve o pripojeni T-mobile2

Zmluva o poskyt.fin.daru                                   Zmluva o poskyt. technickej sluzby 14/2011

Zmluva o poskyt. fin. daru - Nadacia Petit Academy 8.2.2012

Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu 14.2.2012-1

Zmluva o poskyt. fin. daru - Nadacia Petit Academy 1.3.2012

Zmluva o výpožičke 9.3.2012      Darovacia zmluva 9.3.2012

Poistná zmluva 19.3.2012

Zmluva o poskyt. fin. daru - Nadacia Petit Academy 27.3.2012

Zmluva o poskyt. fin. daru - Nadacia Petit Academy 27.3.2012-2

Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implem. ped. modelu školy s celodenným výchov. systémom 16.4.2012

Zmluva o poskyt. fin. daru - Nadacia Petit Academy 2.5.2012

Zmluva o poskyt. fin. daru - Nadacia Petit Academy 7.5.2012

Dodatok ku zmluve Telekom 15.6.2012-1      Dodakok ku zmluve Telekom 15.6.2012-2

Zmluva o poskyt. fin. daru - Nadacia Petit Academy 19.6.2012

Zmluva o dielo 4.7.2012

Príloha ku zmluve č. 124/2006 o odbere tepepelnej energie 24.8.2012

Zmluva o poskyt. fin. daru - Nadacia Petit Academy 22.10.2012

Zmluva o poskyt. fin. daru - Nadacia Petit Academy 11.12.2012

Zmluva o poskyt. fin. daru 19.12.2012        Dodatok k zmluve Telekom 19.12.2012

Zmluva o poskyt. fin. daru - Nadacia Petit Academy 2.1.2013

Zmluva o poskyt. fin. daru - Nadacia Petit Academy 23.1.2013

Zmluva o poskyt. fin. daru - Nadacia Petit Academy 19.2.2013

Príloha č. 3 k zmluve č. 124/2006 odbere tepelnej energie 19.2.2013

Dodatok k zmluve 1-2015                              Dodatok k zmluve 2-2015

Finančný dar 1-2015                                Finančný dar 2-2015

Zmluva 1-2015                                        Gemer audit s.r.o. 12.1.2016

Nadacia Petit Academy 11.2.2016                       Nadacia Petit Academy 16.2.2016

Dôvera poisťovňa 26.4.2016                              Telekom 24.5.2016

Ing. Eduard Andrássy 21.12.2015                             Nadácia Petit Academy 22.9.2016

Nadácia Petit Academy 03.11.2016                         Slovenská sporiteľňa 30.1.2017

Telekom 25.4.2017  +  dodatok                          Nadácia Petit Academy 21.9.2017

Nadácia Petit Academy 17.10.2017                         Nadácia Petit Academy 23.10.2017

Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP 22.11.2017

Up Slovensko 2018.3.7                                Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov MPC 4.4.2018

Komensky - dodatok k zmluve č. DBK/18/06/0662 26.6.2018

Telekom dodatok k zmluve 05.12.2018                                         Darovacia zmluva Duel-Press 26.8.2019

Konica Minolta - zmluva o nájme a poskytovaní služieb 10.2.2020

Telekom dodatok k zmluve 20.2.2020                                 Zmluva BOZP, OPP a COO Ing. Filip Forrai

Komensky - dodatok k zmluve č.ZK01/VK/08/11/014   26.6.2020

Duel Press - zmluva o poskytnutí fin. daru 9.9.2020                 Duel Press - zmluva o poskytnutí fin. daru 24.9.2020

 ProSig - Servisná zmluva 15.10.2020                          Dodatok k zmluve UP Slovensko 16.12.2020

Telekom - kúpna zmluva 14.6.2021                                              Telekom - dodatok k zmluve 14.6.2021

OcÚ - zmluva o poskytnutí dotácie 27.9.2021        Duel Press - zmluva o poskytnutí fin. daru 15.11.2021

MPC - zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít

 

CENTRÁLNY REGISTER ZMLÚV

(do pola "Fulltextové vyhľadávanie" napíšte IČO školy, čo je 35544805)

↑ hore

OBJEDNÁVKY:

Objednávka zo dňa 2.12.2011    Objednávka zo dňa 5.10.2011

Objednávka zo dňa 20.1.2012    Objednávka zo dňa 13.2.2012

Objednávka zo dňa 9.3.2012    Objednávka zo dňa 14.3.2012

Objednávka zo dňa 19.3.2012    Objednávka zo dňa 20.3.2012

Objednávka zo dňa 30.3.2012-1    Objednávka zo dňa 30.3.2012-2

Objednávka zo dňa 2.4.2012    Objednávka zo dňa 3.4.2012

Objednávka zo dňa 18.4.2012    Objednávka zo dňa 7.5.2012-1

Objednávka zo dňa 7.5.2012-2    Objednávka zo dňa 17.5.2012-1

Objednávka zo dňa 17.5.2012-2    Objednávka zo dňa 10.6.2012

Objednávka zo dňa 27.6.2012-1    Objednávka zo dňa 27.6.2012-2

 Objednávka zo dňa 2.8.2012    Objednávka zo dňa 28.8.2012

Objednávka časopisu Katedra na rok 2012/2013

Objednávka časopisu Mizújs na rok 2012/2013    Objednávka Ares zo dňa 6.9.2012

Objednávka Moldom zo dňa 13.9.2012    Objednávka Ševt zo dňa 9.10.2012

Objednávka Datakabinet zo dňa 26.10.2012    Objednávka kolesa

Objednávka Najkancelária 21.1.2013    Objednávka QComp 26.2.2013

2016: január február marec apríl máj jún júl august september október november december

2017: január február marec apríl máj jún júl august september október november december

2018: január február marec apríl máj jún júl august september október november december

2019: január február marec apríl máj jún júl august september október november december

2020: január február marec apríl máj jún júl august september október november december

2021: január február marec apríl máj jún júl august september október november december

2022: január február marec apríl máj jún júl august september október november december

2023: január február marec apríl máj jún júl august september október november december

2024: január február marec apríl máj jún júl august september október november december

↑ hore

Základná organizácia OZ PŠaV - Szakszervezet

Kolektivna zmluva

Splnomocnenie - príloha 1

Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu - príloha 2

Stravovanie - príloha 3

Dovolenka na zotavenie - príloha 4

Stravné - príloha 5

↑ hore

Hasznos linkek